Jdi na obsah Jdi na menu

Rýmařovské cestmistrovství sídlí v nových prostorách

Stará budova cestmistrovství Rýmařov typu „okál“ byla postavena v roce 1973 a z důvodu absence hydroizolací trpěla vysokou vlhkostí.
„Nová správní budova je půdorysně stejně velká, má však lepší vnitřní uspořádání. Kromě tří kanceláří byla vybudována jídelna a sociální zázemí pro zaměstnance, kteří pracují v terénu. Díky nové konstrukci z cihelných bloků dojde k úspoře finančních prostředků za vytápění a ke zlepšení z hlediska hygienického,“ informoval ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm.
Stavba, kterou schválila Rada Moravskoslezského kraje na základě projednání a doporučení investiční komise zastupitelstva kraje, jejímž členem je také Jaroslav Kala, předseda výboru pro dopravu zastupitelstva kraje, probíhala od března do prosince 2014 s celkovými náklady ve výši cca 11,7 mil. Kč.
„Úkolem členů investiční komise i výboru pro dopravu, jež se skládají z větší části ze zastupitelů kraje, je příprava podkladů pro rozhodování v zastupitelstvu. Jednou z mnoha akcí, které jsme doporučili, byla výstavba nové správní budovy, kterou si silničáři zaslouží,“ řekl Jaroslav Kala a dodal: „Výbor pro dopravu se během čtyřletého volebního období zabývá celkovou koncepcí budování dopravní infrastruktury. Schválení jakéhokoli záměru v oblasti dopravy musí v zastupitelstvu kraje doporučit výbor pro dopravu, který detailně prozkoumává opodstatněnost rozhodnutí.“
V úterý 27. ledna si ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm a člen investiční komise a předseda výboru pro dopravu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje Jaroslav Kala nové cestmistrovství v Rýmařově společně prohlédli.
„Práce silničářů je náročná v každém ročním období, ať už je to v parném létě nebo v zimních mrazech, proto je slušné zázemí, kde se mohou zaměstnanci převléknout a najíst, nutné,“ uzavřel Jaroslav Kala.

 

(MSK)