Jdi na obsah Jdi na menu

Osoblažská výzva

11. 3. 2011

 Výzva starostů okresu Bruntál za důstojnost venkovských samospráv v Moravskoslezském kraji

 
Na základě mnohaletých starostovských zkušeností v opomíjeném regionu Osoblažského výběžku a v zájmu občanů, kteří v takových oblastech ČR žijí, vyzýváme vládu a Parlament ČR k urychlenému přijetí následujících kroků: 
  1. Skoncovat s daňovou diskriminací samospráv – docílit spravedlivého nastavení RUD (rozpočtové určení daní). Odstranit nerovné financování obcí, které svými příjmy stále doplácejí na  největší, nejbohatší města a nastavit koeficient rozdílu příjmů mezi nejchudšími obcemi a Prahou na 2,5 násobek, jak je běžné ve vyspělých evropských demokraciích.
Dosavadní jednání jsou vleklá, jen velmi těžce se prosazují zásadní změny a obce nemají jasnou perspektivu dalšího rozvoje. 
  1. Soustředit politiku vlády na problémy venkovských samospráv. Zapojit pojem venkov do strategických dokumentů na celonárodní úrovni. Důsledně uplatnit potřeby venkovských samospráv při prosazování zásad evropské dotační politiky na programové období 2014 – 2020. Přijímat takové legislativní a pobídkové nástroje, které by zaručily životaschopnost venkova a zastavily proces jeho úpadku a vylidňování. Zvláštní pozornost zaměřit na pohraniční regiony zasažené vysídlením původního obyvatelstva, vystavené soustavné devastaci za minulých režimů, přetrvávající dodnes.
Problematiku a způsoby řešení hledat ve spolupráci se starosty venkovských obcí!!! 
  1. Pro oblasti, s dlouhodobě vysokou mírou nezaměstnanosti nad celostátním průměrem, vytvářet podmínky státní politiky zaměstnanosti (VPP, společensky účelná pracovní místa aj.) tak, aby příspěvky dosahovaly výše min. mzdy včetně odvodů, z důvodu jediné možné pracovní příležitosti v daných obcích a rozpočtových možností obcí.
 
 
 
Václav Kalda
starosta obce Osoblaha
starostové obcí a měst okresu Bruntál
 
Výzvu na jednání starostů v Branticích 17.2.2011 podpořil hejtman MSK Ing. Jaroslav Palas
 
Výzvu podporuje Sdružení místních samospráv ČR
Josef Bartoněk
předseda SMS ČR
 
Podporu výzvě vyslovili zástupci Spolku pro obnovu venkova MSK
 
 
Průvodní dopis k Oblažské výzvě naleznete zde
 
Poznámka red.:
Výzvu podpořil za euroregion Praděd i místostarosta Rýmařova a předseda MO ČSSD v Rýmařově Ing. Jaroslav Kala